Топ тимови

  1. 126,6K1sorin3o
  2. 124,4K2josue.ceballos.
  3. 124,3K3galaev.dmitry
  4. 123,7K4n1marius
  5. 97 6805julliian1
  6. 81 9966grigore001
  7. 72 2477iam.rivastapia
  8. 69 8538marcelos2110
  9. 63 8439--TATANKA--
  10. 39 59810magdinci
Кон рангирањето на сите
Општи услови

- Почеток на 14.01.2021 во 15:00 часот, време по сервер [ВПГ +2].
- Времетраење - 20 дена.
- Учесници во настанот се:
*Играчите од топ 50 за 2020 година во Сала на славата на Империја Онлајн.
*Сите играчи, поканети од избраните Легенди, да се вклучат во нивните сојузи.
Услови за победа во Свет на Легендите

- За да победи во Свет на Легендите, играчот Легенда и неговиот сојуз треба да соберат најмногу поени. Поените се собираат на следниот начин:
*Се сумираат поените Боен рејтинг на сите членови на сојузот. Да ја наречеме оваа сума (А).
*Се воведува нов Боен рејтинг на сојуз, кој се собира или губи преку спроведување на сојузни битки. Да го наречеме овој боен рејтинг (B).
*Крајниот резултат на сојузот се пресметува кога ќе се соберат сумите на поените Боен рејтинг на одделните играчи и поените Боен рејтинг на сојузот, помножен по 10. Т.е. по формулата A+B*10
- Важно: Кога играч X го нападне играч Y, поените Боен рејтинг кои ќе ги добие во случај на победа се вијаат од разликата помеѓу нивните нето економски поени.
*Поточно, ако напаѓачот X има 1000 нето економски поени, а играч Y има 200 нето економски поени, при победа играч X ќе добие 200/1000=1/5 од нето економските поени, кои би ги добил ако играч Y е со еднакви на неговите нето економски поени.
*Односно ако напаѓачот има голема предност по нето економски поени и победи во битката, ќе добие малку поени Боен рејтинг. И обратното, ако ја загуби битката, иако има многу повеќе нето економски поени, ќе загуби многу поени.
*Нема да се освојува боен рејтинг од битки со помалку од 8 рунда (т.е. при 7 и помалку рунди). Ова важи како за лични, так аи за сојузни битки.
*Ако загубите на војска са под 27200 во златен еквивалент за лични битки и под 136000 за сојузни битки, исто нема да се добива боен рејтинг.
*Нема да се освојува боен рејтинг од битки против Независни замоци.
Награди:

- Името на играчот легенда чијшто сојуз ќе го освои Светот на Легендите ќе биде овековечено во нова графа во Сала на Славата, одредена само за победниците на овој престижен орден.
- Исто така името ќе му биде испишано во зградата Споменик, каде што ќе се гледа од сите играчи.
- За прво место во рангирањето:
*Сите во сојузот добиваат златен медал од Свет на Легенедите.
*Сите во сојузот добиваат 1500 поени за Сала на Славата.
*По 150 000 дијаманти на човек.
- За второ место во рангирањето:
*Сите во сојузот добиваат сребрен медал.
*Сите во сојузот добиваат 750 поени за Сала на Славата.
*По 100 000 дијаманти на човек.
- За трето место во рангирањето:
*Сите во сојузот добиваат бронзен медал.
*Сите во сојузот добиваат 450 поени за Сала на Славата.
*По 75 000 дијаманти на човек.
- За 4-то и 5-то место во рангирањето:
*Сите членови на сојузот добиваат медали за рангирање во Топ 5 во Светот на Легендите
*Сите во сојузот добиваат 300 поени за Сала на Славата.
*По 50 000 дијаманти на човек.
- За 6-то до 10-то место во рангирањето:
*Сите членови на сојузот добиваат медали за рангирање во Топ 10 во Светот на Легендите
*Сите во сојузот добиваат 225 поени за Сала на Славата.
*По 25 000 дијаманти на човек.
- За играчите избрани за легенди:
*Медал за легенда во Свет на Легендите.
*105 поени за Сала на славата.
- За играчите учесници во Свет на Легендите:
*Медал за учесник.
*45 поени за Сала на славата.
Карактеристики на светот:


- Брзина на развој на империите – Ултра Блиц х20.
- Сите играчи Легенди се автоматски поставени во сојузи кои го носат нивното име.
- Сите играчи Легенди добиваат по 49 клучови (линкови), кои можат да ги испратат на избрани од нив играчи за да ги поканат во својот сојуз во Свет на Легендите.
- Максималниот број на играчи во сојуз е 50.
- За време на настанот, сојузите не можат да го променуваат својот состав. Избраниот играч Легенда е лидер на сојуз и не може да биде сменет. Сојузот не може да кани или да исфрла играчи.
- Ограничувањето за напад над други играчи според нето економските поени, е олеснето од +-5 пати разлика до +-10 пати разлика.
- Отстранети се казните по морал, чест и сила на напаѓачка војска при напади надвор од опсег x2.
- Во првите 72 часа од Светот на Легендите сите играчи се под заштита од напади.
- Нема Варварски кампови.
- Нема Турнири.
- Нема мод Одмор.
- Нема Празнична заштита.
- Нема Чуда.
- Нема глобални настани.
- Ќе биде дозволено подигнувањето на дијаманти од сојузната ризница.
- Издржувањето на војската ќе варира во зависност од тоа колкав процент претставува војската од нето економските поени на играчот.
- Сите модификатори од терени ќе бидат со зголемени вредности.
- Играчите ќе можат да им ги испраќаат сите видови ресурси на своите сојузници.
- Ќе бидат вклучени нови модификатори на задоволство – смрт на император/императорка ќе води до загуба на 10 задоволство, смрт на гувернер/генерал во одбрана ќе води до загуба на 5 задоволство, склучување на династички брак ќе води до освојување на 5 задоволство, претворање на колонија во неуништлива ќе води до освојување на 10 задоволство, откупување на запленет голем човек ќе води до освојување на 10 задоволство.
- Прирастот на населението ќе биде под влијание на задоволството – намалено задоволство ќе води до намален прираст.
- Големите фестивали ќе даваат по 3 поени задоволство наместо по 2.
- Ќе биде достапен сојузен премиум со еднократно таксување, со тоа што времетраењето ќе му биде за целиот настан.
- Од сојузните односи отпаѓаат Пакт за ненапаѓање и Федерација.
- Нападите кои заклучуваат ќе работат според нови параметри. Нето вредноста на напаѓачката војска треба да биде најмалку 20% од нето вредноста на заштитникот. Заклучувањето ќе се извршува само во последните 10 минути пред ударот, наместо преку целиот период во кој е видлив нападот.

*Тимот на Империја Онлајн го задржува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.